luni, 31 august 2009

1 septembrie - Începutul anului bisericesc, Sf.Dionisie Exiguul (Smeritul) și Sf.Cuv.Simeon Stâlpnicul

Trebuie să ştim că Biserica lui Dumnezeu prăznuieşte Indictul ("Indiction" la români însemnă: poruncă şi arătare), luând obicei de la cei batrâni; că era obicei, la români, să se facă începătură anului de la acest Indiction, adică la 1 septembrie.
Şi pentru că în această zi a intrat Domnul nostru Iisus Hristos în Sinagoga iudeilor, şi dându-I-se cartea lui Isaia proorocul, şi deschizând-o a aflat locul unde era scris: "Duhul Domnului peste Mine, pentru care M-a uns a binevesti săracilor, a vindeca pe cei zdrobiti la inimă, a propovădui robilor slobozenie şi orbilor vedere. A slobozi pe cei sfărâmaţi întru usurare, a propovădui anul Domnului cel primit" (Luca 4, 16-22 dupa Isaia 61, 1-2). Apoi dând cartea slugii şi sezând a zis: "Că astăzi s-a plinit Scriptura aceasta în urechile voastre". Cât s-au şi mirat popoarele de cuvintele darului ce ieşeau din gura Lui.
De asemenea, tradiţia spune că şi poporul evreu a intrat in Ţara Făgăduinţei în această lună de Septembrie.

Troparul Sf.Dionisie cel
Smerit :
Ca o rază strălucitoare ce luminează toată lumea te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Dionisie, cel ce ai socotit curgerea timpului după Nașterea lui Hristos și ai făcut cunoscute rânduielile Sfinților Părinți. Pentru aceasta iți cântăm cu bucurie: Slavă Celui ce ți-a dat ție înțelepciune; Slavă Celui ce te-a binecuvântat pe tine; Slavă Celui ce lucrează prin tine sfințirea vieții noastre!

duminică, 30 august 2009

Sfântul Alexandru din Svir


Sf. Alexandru din Svir, praznuit pe 30 august, numit si Proorocul Sfintei Treimi, este unul din marii cuviosi, cinstit si vestit in intreaga Rusie pentru viata sa si minunile pe care le-a savarsit si le savarseste pana in zilele noastre. Pe locul unde Insusi Dumnezeu i s-a aratat, pe malul lacului Roscinsk, in apropierea raului Svir, s-a ridicat mai tarziu Manastirea Sfanta Treime, care acum este cunoscuta ca Lavra Sfantului Alexandru Svirski.Cea mai mare minune sunt insa sfintele sale moaste, caci Dumnezeu a proslavit trupul lui si dupa trecerea din lumea aceasta, spre indreptarea si folosul nostru.Trupul Cuviosului este intreg si neschimbat nici macar la culoare; desi Sfantul a plecat din viata aceasta acum aproape 500 de ani, el pare ca doarme! Faţa s-a pastrat foarte bine, iar partile care putrezesc la omul obisnuit in primul rand tesuturile moi ale buzelor, nasului si urechilor sunt neatinse. La mana dreapta deschisa cu palma in sus se vad clar si firesc, ca la orice om viu, liniile palmei; s-au conservat mainile muncite greu, cu buricele degetelor batucite si unghii intregi! Piciorul intreg si nestafidit, de culoare galbui maronie. Moastele izvorasc mir din abundenta. Este singurul Sfant al Noului Testament caruia Sfanta Treime i S-a aratat in chipul celor trei Ingeri cu sceptru in mana, pe la anul 1506, poruncindu-i sa construiasca o biserica in numele Sau. A trecut la cele vesnice la 30 august 1533 la varsta de 85 ani.sâmbătă, 29 august 2009

Tăierea Capului Sfântului Ioan

Icoana de hram a Mănăstirii Topolnița

De fiecare dată această sărbătoare îmi amintește de Sfânta Mănăstire Topolnița :

Este o mănăstire de călugări, cu hramul Tăierea Capuluui Sfântului Ioan Botezătorul (29 august), situată în comuna Izvorul Bârzii județul Mehedinți, la 27 km de Drobeta Turnu Severin. Tradiția o atribuie lui Radu I Voievod, picturile murale în frescă, în stil bizantin, aparțin fiului său, Curia vel paharnic, realizate de Gheorghe grecul si Dima românul în 1673, fiind marcate de tabloul cu Judecata de Apoi pe fațada de vest, rar întalnit in iconografia Țarii Românești.
Catapeteasma este din lem, construita in anul 1762, iar turn-clopotnita si incinta din zid sunt din secolul XVII.
În incinta sa se găsesc pietrele funerare ale ctitorilor împodobite cu înaltă măiestrie.
A fost ctitorită mai apoi de boierii Craiovești, in sec XVI, pe locul unei biserici ridicate după tradiție de Sfântul Cuvios Nicodim(se pare ca prima ctitorită după Măn. Vodița) apoi biserica este reconstuita intre 1645 si 1646 de marele capitan Lupu Buliga. Minunat este faptul că se păstrează pictura originală din 1673.

vineri, 14 august 2009

Adormirea Maicii Domnului


Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la Viață, fiind maica Vieții și cu rugaciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.

O, preaslăvită minune! Că și cea moartă este minunată și mormântul este minunat. Cea moartă, după moarte viețuiește: "După Naștere, Fecioară și, după moarte vie". și mormântul ajunge cer, precum acea scară a lui Iacob, care era întarită pe pamânt și al cărei vârf ajungea până la cer: "Scară către cer, mormântul se face". (Sf.Ier.Dimitrie al Rostovului)


Maica Domnului este de cea mai înaltă sfințenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică, iar Adormirea Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile ei. În Sfânta Scriptură, nu aflăm nimic despre adormirea Maicii Domnului. În schimb, cântările și imnele de la Vecernia și Utrenia sărbătorii ne vestesc adevărata tradiție a Bisericii în această privință:

Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia la Sine pe Maica Sa, atunci cu trei zile mai înainte, a făcut-o să cunoască, printr-un înger, mutarea ei de pe pământ la viața cea cerească. Deci, înștiințându-se Născatoarea de Dumnezeu despre aceasta, s-a bucurat, cu bucurie mare, și s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor, ca să se roage.


S-a întors, apoi, acasă și a pregătit toate cele de îngropare, încredințând, pe vecine ca, mutându-se în ceruri, nu numai pe ele nu le va uita, ci pe toată lumea o va cerceta și o va ocroti. Și a împărțit văduvelor sărace veșmintele sale, a luat iertăciune de la toti și a adormit întru Domnul.Înainte de aceasta s-a făcut tunet mare și au venit de la marginile lumii, ca pe niște nori, toți Apostolii lui Hristos, la casa Maicii Domnului din Ierusalim, în afară de Toma. Și, începand Petru cântarea cea de îngropare, Apostolii au ridicat patul și au petrecut, până la mormânt, trupul cel primitor de Dumnezeu.

Și, sosind în satul Ghetsimani și așezând în mormânt trupul Maicii Domnului, Apostolii au zăbovit, acolo, încă trei zile, așteptând pe Apostolul Toma, care din dumnezeiască rânduială, lipsea.
Sosind, Toma Apostolul era întristat, deoarece nu se învrednicise să vadă, și el, chipul adormit al Maicii Domnului, ca și ceilaiți Apostoli. Deci, s-a deschis, cu hotărâre de obște, mormântul, pentru el. Și, dacă s-a deschis, s-au minunat, că au aflat mormântul fără sfântul ei trup și era numai giulgiul lăsat, ca mângâiere și mărturie nemincinoasă a mutării Născatoarei de Dumnezeu, cu trup cu tot, la ceruri.

Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu si proslăvit, a fost mutată la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar, spre deosebire de Mântuitorul, ea a fost dusă la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei. Și acolo se roagă de-a pururi pentru noi. Să avem mare încredere în rugaciunea ei, că ea singură poate vorbi lui Dumnezeu, ca o mamă unui Fiu al ei.

Dumnezeului nostru slavă!

marți, 11 august 2009

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău


Mai bine de două veacuri, credincioșii s-au rugat și s-au curățit de păcate în Poiana Sihăstriei(locul inițial al mănăstirii) Dar în 1776 dangătul de clopot s-a stins. Venisera austro-ungarii, ocupanții, care amenințau Ortodoxia acelor locuri
Icoana Maicii Domnului dispărea din ramă, dar revenea de fiecare dată la rugăciunile stăruitoare ale călugărilor de la schit, care au fost martorii unui fenomen miraculos.
întrebată fiind Maica Domnului de ce pleacă icoana din schit, s-au auzit vorbe năucitoare: "Unde pleacă icoana mea să mutați schitul, căci austriecii ii dau foc". Atunci, cu spaimă-n glas, vornicul Sabie a poruncit: "Fraților, să ducem schitul de partea cealalta a Rarăului, să rămână Moldovei peste veacuri, până trece ceasul de cumpănă!" În mare taină, călăuziți de icoana Maicii Domnului, atelajele trase de cai si catâri, au transferat întregul inventar, la Chiril, pe versantul dinspre apa Bistriței, a muntelui Rarău.

duminică, 9 august 2009

Icoana Maicii Domnului de la Biserica Olari


Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul a fost adusă prin 1810 de preoții mănăstirii Arnaunchiul din Turcia căutători de loc vrednic, în urma războiului ruso-turc. Una dintre minunile Maicii Domnului a fost și faptul că biserica a supraviețuit dezastrului comunist, prin translare. Ferecătura sa are 24 de medalioane care reprezintă minuni ale Maicii Domnului.

sâmbătă, 8 august 2009

Sf. Ap. Matia

Apostolul Domnului cel înțelept ales după căderea lui Iuda.
Numele său vine din ebraică și înseamnă Darul lui Dumnezeu.
El a propovăduit Evanghelia în Etiopia cea din afară și fiind chinuit acolo în diferite chipuri, și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Moaştele apostolului Matia au fost aduse prin grija împărătesei Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, la Trier. Moaştele au fost mutate în anul 1127 în abaţia benedictină Sankt Matthias din Trier, unde se găsesc până în prezent. Pomenirea sa se săvârșește la 9 august.

Videoclip Adormirea Maicii Domnului


Adormirea Maicii Domnului
Vezi mai multe video Diverse

vineri, 7 august 2009

Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla


Podoaba cea de preț a Moldovei, Luceafărul Munților Sihlei, Sfânta Cuvioasă Teodora este rugătoarea cea caldă a plaiurilor nostre către Dumnezeu. De accea ne cuprinde mare bucurie când îi săvârșim pomenirea cea luminoasă (sărbătorită la 7 august).

În viața cea pământească a iubit rugăciunea și îndepărtarea de lumea trecătoare, întru care a dobândit apropierea de Dumnezeu, care este mai dulce decât mierea, iar acum se bucură în ceruri împreună cu Sfinții.

Peștera în care s-a nevoit Sfânta este acum loc de pelerinaj, unde mulți iși găsesc alinarea sufletului. Locul asprei nevoințe și al bucuriei de a comunica cu Dumnezeu prin rugaciune a devenit binecuvântare și mângâiere pentru cei ce pășesc acolo și se roagă cu credință Sfintei, a cărei prezență o simt, datorită dragostei pe care o poartă în suflet pentru Bineplăcuta lui Dumnezeu și pentru sfințenie.


Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând Crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup că este trecator, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă maică Teodora, duhul tău.

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia


,,Icoana Maicii Domnului Îndurerată” , cea care a fost salvată prin minune de Maicuța Sfântă dintr-un foc mistuitor.

joi, 6 august 2009

Binecuvântări de pe Tabor

Schimbarea la Față


Tropar - glas 3

Schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase, Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava Ta, pe cât li se putea. Strălucească și nouă iubirea Ta de oameni milostive, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, mântuiește sufletele noastre!

marți, 4 august 2009

Icoana Maicii Domnului de la Neamț și Sf.Cuv.Ioan Iacob de la Neamț Hozevitul
Sub ocrotirea Maicii Domnului au crescut multe flori ale Bisericii noastre, printre care Sfântul Ioan Iacob, bibliotecarul lavrei Neamț și mai târziu schivnicul din pustiul Hozevei, marele trăitor ortodox și marele suflet românesc, Gura de Aur a României, care a reușit cum nimeni altul să transpună tainele și învățaturile Dumnezeiești în versuri și să le redea actualitatea nepieritoare.

Pomenirea Sfântului se face la 5 august.ODINIOARĂ ŞI ACUM

Aruncându-ne în urmă
Ochii noştri sufleteşti
Către anii din vechime
A vieţii creştineşti,
*
Mintea noastră se uimeşte
De sfinţenia de-atunci,
Limba fără grai rămâne,
Ne simţim ca nişte prunci.
*
Căci vedem păgânitatea
Dând război necontenit
Adunărilor creştine
Din Apus şi Rasărit.
*
Şi aflăm credinţa sfântă
Ca un foc atunci arzând
Iar Biserica în culmea
Biruinţelor şezând.
*
Adâncindu-ne mai tare
În trecutul depărtat
Al Bisericii creştine
Gândul nostru stă mirat:
*
Uriaşi vedem în faţă
Pe străbunii credincioşi
Noi suntem pe lângă dânşii
Toţi, pitici neputincioşi.
*
Fruntea lor având cununa
Razelor dumnezeieşti,
Ni se pleacă de ruşine
Ochii noştri cei trupeşti.
*
Mici la suflet, mari la patimi
Noi aproape nu-ndrăznim
Să mai cugetăm la Slava
Noului Ierusalim!
*
Despre viaţa minunată
A “celor întâi născuţi”
Lumea astăzi nu mai ştie,
Sfinţii stau necunoscuţi!
*
Astăzi traistele ştiinţei
S-au umplut cu născociri
Iar din tainele credinţei
Lumea nu mai are ştiri!
*
Toată străduinţa lumii
Este spre a dovedi
Că: “Materia e totul,
Duhul n-are unde fi”!
*
Cât de mult se mai înşeală
Cel numit “Cuvântător”
Care cearcă numai “firea”
Neştiind pe “Făcător”!

luni, 3 august 2009

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Bucium


Icoana se află în mănăstirea unde a fost pictată prin minune icoana Maicii Domnului Prodromița. A izvorât mir și liniștește mereu sufletele credincioșilor prin blândețea care o inspiră.

Persoane interesate