vineri, 4 septembrie 2009

Sfântul Moise - Proorocul Răbdării


,,Moise însă era omul cel mai blând dintre toţi oamenii de pe pământ." (Numerii 12,3)

Sfântul şi slăvitul Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, este cel ce a primit legea cea veche pe muntele Sinai, chiar din mâna lui Dumnezeu, şi autorul Pentateuhului (primele cinci cărţi ale Bibliei).
Sfântul Grigore de Nyssa consideră viaţa Sfântului Moise ca o icoană a vieţii duhovniceşti, a înaintării omului spre Dumnezeu.
Eu îl percep drept Proorocul Răbdării deoarece a răbdat mereu, de-a lungul pribegiei prin deșert, necredința și îndoielile poporului evreu, dar și pentru faptul că blândețea implică răbdarea.Sfântul Prooroc este grabnic ajutător celor care suferă de patima mâniei.
Pomenirea lui se face la 4 septembrie şi în Duminica strămoşilor

Niciun comentariu:

Persoane interesate