sâmbătă, 11 iulie 2009

Maica Domnului Prodromița și Sfânta Veronica cu mahrama Domnului se întâlnesc tainic în sărbătoarea din 12 iulie


În ziua a 12-a a lunii iulie facem pomenirea Icoanei nefăcută de mână a Maicii Domnului Prodromița și a Sfintei Veronica, cea care a șters cu mahrama Chipul cel scump al Mântuitorului.

Troparul Icoanei Prodromița

Apăratoare Doamnă pentru biruință, mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca ceea ce ne-ai dăruit icoana ta cea nefăcută de mână, izbăvește-ne din toate nevoile ca să strigăm ție : Bucură-te, ocrotitoarea Mănăstirii Prodromu !


Sfânta Veronica (vera icon=adevăratul chip) era de loc din Cezareea lui Filip (Paneas). Ea a fost cea tămăduită de Domnul nostru Iisus Hristos de curgerea de sânge care o chinuia de mulți ani (cf. Matei 9, 20). În semn de mulțumire si slavă adusă lui Dumnezeu, ea a turnat o statuie de bronz ce-l reprezenta pe Mântuitorul tinând mâna unei femei îngenunchiate inaintea lui. La picioarele statuii -unde pe o placă se pucea citi : Lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii -creștea o plantă tămăduitoare de orice ăboală. Veronica a așezat această statuie in fața casei ei, așa încât toți trecătorii să o cinstească și să-și aduca aminte de modelul ei, Dumnezeu-Omul. Ducând o viață sfântă, Veronica s-a dus la Dumnezeu, ca și în ceruri să se bucure de Chipul Domnului.După o tradiție latină, Sfânta Veronica a fost femeia care a șters fața însângerată a Domnului, când iși purta El Crucea spre Golgota. Chipul Domnului ar fi rămas astfel imprimat pe mahrama, care a fost considerată astfel o icoană ,,nefacută de mâna omenească". Însa după o foarte veche scriere apocrifă, Faptele lui Pilat, Veronica (Berenice) era tocmai femeia vindecată de scurgerea de sânge, si care, aflându-se in posesia unui portret al lui Hristos, s-a dus cu el la Roma, la împăratul Tiberiu. La moartea sa, portretul a fost transmis Sfântului Clement, episcopul Romei, prăznuit la 24 noiembrie.

Niciun comentariu:

Persoane interesate