miercuri, 15 iulie 2009

Mărturisitor la numai 3 ani - Sf.Chiric (pomenit la 15 iulie împreună cu mama sa, Iulita)Acest sfânt copil avea întipărită foarte bine în conștiință realitatea că este creștin și mai ales a știut să-și păstreze demnitatea credinței în fața lingușelilor și promisiunilor chinuitorului maicii sale :

,,Văzând ighemonul că pruncul este frumos, a poruncit să-l ducă la el. Deci, luându-l, l-a pus pe genunchii săi, îl mângâia ca să nu plângă, netezindu-i părul capului şi sărutându-l, îi spunea fel de fel de cuvinte dulci. Dar pruncul se ferea, trăgându-se din mîinile lui şi capul îl trăgea la o parte, ca să nu-i netezească părul şi să-l sărute cu buzele lui cele întinate. Deci, privind la maica sa, pe când ei o băteau, striga: "Sunt creştin! Lasă-mă să mă duc la mama mea!" El zgâria faţa ighemonului cu unghiile, smucindu-se cu mâinile de la el. Atunci ighemonul, umplându-se de mînie, a aruncat jos pe prunc, izbindu-l cu piciorul în coaste. Pruncul, căzând de pe treptele de piatră, s-a zdrobit şi a umplut tot locul acela de sânge. Astfel, Sfântul Chiric şi-a dat sufletul cel sfânt şi fără de prihană în mâinile lui Dumnezeu, încununându-se cu mucenicii, nevrând să se închine zeilor neînsuflețiți ai prigonitorului împărat Dioclețian. "

Apoi, prin chinuri groaznice și-a dat și maica sa sufletul in mâna Stăpânului și Mântuitorului Hristos ca să locuiască împreună cu Dânsul în locașurile cerești și să limiteze uneltirile diavolului. Astfel prin curatele lor rugăciuni, prin exemplul lor luminos, au fost ajutați și întăriți creștinii de atunci și cei de acum.

Drept aceea, ei au scos din sânul pământului sfintele moaşte, nestricate şi pline de bună mireasmă, care dădeau şi tămăduiri de neputinţe. Iar pătimirea aceasta au dat-o în scris, spre pomenirea şi cinstirea sfinţilor mucenici, spre folosul credincioşilor şi spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru Cel slăvit în veci împreună cu Tatăl şi cu Sfîntul Duh. Amin.

Moaștele Sfântului se află la Măn.Dionisiu din Sf.Munte Athos. (icoana Sfinților aparține albumului grecesc : http://www.eikonografos.com/album/ )

Niciun comentariu:

Persoane interesate